- Dette er en tvist om hvordan Hovedavtalen skal tolkes. Selv har vi jo ment at vår tolkning er den riktige, Spekter har ment noe annet. Nå har en enstemmig Arbeidsrett gitt oss mehold, noe vi selvfølgelig er tilfreds med, sier Lise Olsen.

Arbeidsretten ga LO Stat medhold i at Hovedavtalen mellom LO Stat og Spekter § 52, er slik å forstå at tillitsvalgte har rett til permisjon med lønn for å delta i møter i landsforeningen de er tilsluttet. Denne rettigheten er svært viktig for at forbundene skal kunne opprettholde og utvikle en levende organisasjon på alle nivåer.

Dommen er i samsvar med hvordan denne bestemmelsen er blitt praktisert i de 21 årene hovedavtalen mellom LO Stat og Spekter har eksistert.

Utgangspunktet for saken var to tillitsvalgte i Studentsamskipnaden i Oslo som var nektet permisjon for å delta på styremøter i sin landsforening NTL Studentsamskipnadene.