- Dette er et stort skritt framover i kampen mot sosial dumping, sier LO-leder Roar Flåthen om Høyesteretts dom i verftssaken, som ga full seier til LO og Staten ved Tariffnemnda på alle punkter.

- Vi er svært tilfreds med at Høyesterett, med denne dommen, har slått fast at allmenngjøring fortsatt kan benyttes som et effektivt virkemiddel mot sosial dumping, sier LO-lederen.

Denne saken har preget EØS-debatten i LO og kunne ha fortsatt å gjøre det på vårens LO-kongress.

NHO ville begrense muligheten for å kreve at øst-europeiske arbeidstagere skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidere.

NHO har nå tapt i tre rettsinstanser og må betale saksomkostninger til både Staten og LO.

- Jeg er enig i at dette er en svært viktig rettsavgjørelse, som viser at LO og dagens regjering tar kampen mot sosial dumping på alvor, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

- Hvis NHO hadde fått medhold, ville det fått konsekvenser for hele det norske arbeidslivet. Kampen mot sosial dumping er ikke bare en kamp for skaffe utenlandske bedre lønns- og abeidsvilkår, det er ikke minst en kamp for å opprettholde et anstendig lønnsnivå for oss alle, sier hun.