10 menn og 11 kvinner fra seks forbund, i alderen 30 - 57 år. En perfekt sammensetning for å få til et vellykket kurs, mener kurslederne, Lars Børseth og Birgit Stav.

- Når det er stor spredning i bakgrunn blir det bra, sier Børseth. - Her har vi tillitsvalgte og verneombud med varierende erfaring, flere med lederansvar, noen har vært ledere i privat virksomhet tidligere, et par stykker helt uten verv. Akkurat en slik sammensetning som vi ønsker på dette kurset.

- Dette har vært et kurs som har svart til forventningene for min del, sier John Lars Skjefte fra Norsk Jernbaneforbund.

- Som leder for Banepersonalets Forening Trondheim, avd 62 i NJF er det viktig med litt faglig påfyll. Man blir kjent med nye ansikt, får utvekslet erfaringer fra andre områder og etater. Her er det også andre tillitsvalgte, verneombud og mellomledere som gjør at kurset blir veldig bra, forteller han.

Hva lærte de så på dette ukeskurset?

Kurset skal gi deltakerne forståelse for og kjennskap til personalpolitikk, psykososialt arbeidsmiljø og menneskelige reaksjoner.

Et sentralt spørsmål er:

Hvorfor oppstår konflikter og hva kjennetegner et godt psykososialt arbeidsmiljø?

Det er ikke alltid man finner svar med to streker under.

Ofte går man heller ikke grundig nok inn i problemstillingen og ender gjerne opp med å ville fjerne symptomene i stedet for problemet.

Deltakerne øver i dette kurset på metoder som gjør dem i stand til å se alle nyansene og avdekke den egentlige årsaken til situasjonen. Gjennom aktuelle problemstillinger vurderes ulike innfallsvinkler og alternative løsninger, samtidig som disse skal være forankret i lov- og avtaleverket.

Populært og lærerikt er det også når deltakerne gjennom rollespill får prøvd ut lærdommen i praksis.