Tidligere denne uka ble det ført forhandlinger mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene (HS) om Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge. 
 
Dette er avtaler som i utgangspunktet forhandles hvert år og som i stor grad også benyttes av andre sektorer. Partene er enige om å prolongere avtalene frem til 31. desember 2021, men nye forhandlinger starter opp allerede i august.
 
- Den partssammensatte arbeidsgruppen som ble nedsatt etter sist forhandling, avdekket flere utfordringer sett opp mot strukturelle endringer i statlige virksomheter. I lys av dette mener vi det er fornuftig å avvente forhandlingene til vi har bedre felles forståelse av hva mulige løsninger kan være, forteller Vibecke Solhaug, som har ansvaret for forhandlingene på vegne av LO Stat.