Hovedavtalen er en av de sentrale avtalene i staten og skal danne grunnlag og gi regler for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og regulerer medbestemmelse og partsforhold.

Etter noen runder med forhandlinger mellom partene ble man enige om å prolongere (videreføre) dagens avtale fram til utløpet av 2015. Du finner Hovedavtalen her: