Vi opplever at arbeidsgiverne legger til rette for streikebryteri ved å utfordre tradisjonene under streik i Norge.

- Vi har lang tradisjon for å følge spilleregler i en streik. Jeg registrerer at arbeidsgiverne mener det er de ansatte og ikke oppgavene som er i streik. Vi mener at virksomhetene her tøyer strikken. Vi opplever det som streikebryteri når andre utfører streikerammet arbeid, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

I stedet for å utfordre og skape støy anbefaler vi at arbeidsgiverne sørger for å åpne kultursektoren.

- Vi har ennå ikke mottatt et tilbud som oppfyller målsettingen i protokollen fra 2016 om livslange og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Jeg anbefaler at arbeidsgiverne holder løftene, og setter seg ved bordet for å diskutere pensjon med oss. Kravet vårt er enkelt, koster lite og burde vært en selvfølge i 2021, poengterer Lise Olsen.

Her streiker 811 kulturansatte.

 • Den Nationale Scene (57) NTL-6/Fagforbundet-46/Creo-5
 • Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
 • Den Norske Opera & Ballett (164) NTL-38/Fagforbundet-118/Creo-8
 • Det Norske Teatret (89) NTL-15/Fagforbundet-69/Creo-5
 • Nationaltheatret (63) NTL-5/Fagforbundet-53/Creo-5
 • Rogaland Teater (32) NTL-9/Fagforbundet-20/Creo-3
 • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (59) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-59
 • Kilden Teater og Konserthus (58) NTL-19/Fagforbundet-36/Creo-3
 • Trøndelag Teater (56) NTL-0/Fagforbundet-52/Creo-4
 • Oslo Nye Teater (38) NTL-12/Fagforbundet-25/Creo-1
 • Hålogoland Teater (35) NTL-5/Fagforbundet-25/Creo-5
 • Teater Innlandet (16) NTL-7/Fagforbundet-9/Creo-0
 • Carte Blanche (12) NTL-0/Fagforbundet-12/Creo-0
 • Det Vestnorske Teateret (5) NTL-0/Fagforbundet-5/Creo-0
 • Turneteatret i Trønderlag (13) NTL-0/Fagforbundet-13/Creo-0