Jernbaneverket, Statens vegvesen, Avinor og Kystverket har overlevert sine forslag til Nasjonal transportplan for 2014-2023.

Blant rådene er å løse transportbehovene i de voksende byområdene ved å begrense biltrafikken.

Les hele saken i NJF-magasinet