Flere, og dette er ikke selvskryt, har beskrevet vår konferanse som en av de viktigste i det politiske ordskiftet i Norge. En slik beskrivelse gjør oss stolt, men den forplikter også. Vi har ambisjoner om å være dagsaktuelle og ta tak i temaer som er sentrale i samfunnsdebatten. Samtidig skal det også være høyt under taket på Kartellkonferansen. Da må vi også tåle å høre standpunkt som vi ikke nødvendigvis applauderer.

Under årets konferanse dukker vi dypt ned i temaer som kutt og markedsretting i offentlig sektor, den norske modellen, den politiske situasjonen og ikke minst klima.
Deltakerne kommer til å like noe av det som presenteres, de kommer til å være uenig om andre ting, og vi ser heller ikke bort fra at en og annen til og med blir grinete.

Slik skal det være. Det er gjennom meningsbrytning ny politikk skapes. Gjennom å teste ut nye ideer, får vi nye perspektiver som bidrar til den aktuelle samfunnsdebatten.

Det er litt urettferdig mot de ca. 30 andre innlederne og paneldeltakerne å trekke fram bare en spesiell programpost, men jeg gjør det likevel. Og da tenker jeg på den første posten i programmet, der professorene Victor Norman og Christine B. Meyer fra Norges Handelshøgskole snakker til oss om styringssystemer i offentlig sektor.

De to har skrevet bok. Ei velkommen bok også for fagbevegelsen og offentlig sektor, og velkommen ikke minst til å komme fra to professorer ved Norges handelshøyskole! Ei bok om funksjonene til og strategier i offentlig sektor; «Ikke for å konkurrere. Strategi for fellesskapets tjenere». 

Vi i offentlig sektor er jo nettopp fellesskapets tjenere. Dét var også Victor Norman da han var statsråd, og la seg ut med LO Stat og berørte forbund ved å tvangsflytte etablerte etater ut av Oslo – med diskutabel effekt, men udiskutabel kostnad. Om dét tjente fellesskapet kan altså diskuteres. Men Norman kom flere ganger til Kartellkonferansen, og tok debatten med oss. 

Vi ønsker både Meyer, Norman og alle de andre som deltar på årets konferanse velkommen til gards. Til å se framover, til å finne gode løsninger og ikke minst til å se styrken i en sterk stat som skal og må levere gode tjenester for fellesskapet!

EGIL ANDRÉ AAS
Leder, LO Stat