AV: Nina Hanssen, LO Media

Tidligere i uka kom LO-leder Roar Flåthen med klare krav til Arbeiderpartiet om å gjøre mer for å bekjempe sosial dumping.

På den fagligpolitiske konferansen mandag ba han regjeringen ta i bruk alle de tiltakene de har til rådighet for å bekjempe sosial dumping.

Regjeringen har tidligere gjennomført to handlingsplaner mot sosial dumping. Evalueringen viser at handlingsplanene har gitt gode resultater og klare positive virkninger av tiltakene.

Nå begynner arbeidet med den tredje handlingsplanen. Formålet er å sikre et ryddig arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Norge.

– Vi jobber med tiltak særlig rettet mot arbeidsforholdene i en del utsatte bransjer, sa Stoltenberg.

Økt arbeidsinnvandring har i deler av arbeidslivet ført til problemer med sosial dumping. Det anses som sosial dumping både hvis arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og tilbys lønn som er uakseptabelt lav.

– Regjeringen tar disse problemene på stort alvor, og ser behovet for å følge opp de tiltakene som allerede er iverksatt i tidligere handlingsplaner. Derfor tar vi nå et nytt krafttak mot sosial dumping, sier statsministeren.

(aktuell.no:) Flere saker fra Kartellkonferansen