Arrangørene stiller tre hovedspørsmål:

Hvordan skal vi som samfunn, virksomheter og arbeidstakere møte framtidens kompetansebehov? 

Hva tenker partene i arbeidslivet og politikerne om kvalifisering i forkant av arbeidslivet og i løpet av arbeidslivet? 

Hvordan kan kompetansetrygghet bidra til at flere eldre arbeidstakere står lenger i jobb?

Medvirkende i Arendal kino er: 

  • Anne-Kari Bratten, Administrerende direktør, Spekter
  • Martin Henriksen, Utdanningspolitisk talsperson, Arbeiderpartiet
  • Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder, LO
  • Stein Aabø, Debattleder
  • Mathilde Tybring Gjedde, Stortingspolitiker, Høyre
  • Camilla Stoltenberg, Direktør, Folkehelseinstituttet
  • Egil André Aas, Leder, LO Stat


LO Stats leder Egil André Aas

- Norge trenger dyktige fagfolk og fagarbeidere. Da må vi sørge for at folk sikres rett kompetanse, sier LO Stats leder Egil Andre Aas.

- Folk må kunne utdanne seg til jobb, og ansatte må kunne sikre seg kompetanse til å stå i jobb, poengterer Lise Olsen, nestleder i LO Stat.
Da snakker vi både skoleløpet og i arbeidslivet. Norge må utdanne folk til de yrker vi trenger. Spørre oss hva landet trenger, ikke bare hva folk synes er morsomt.

- I disse robotiseringstider blir riktig kompetanse viktig både for ansatte og arbeidsgivere, sier Egil Andre Aas.
Det krever tilgang på kunnskap. Skal vi få til livsvarig kompetansebygging, må ansattes organisasjoner og arbeidsgiverne samarbeide om opplæring.

- Kompetanse, som en sa det, må ikke gå så langt at en må ha master for å kjøre buss! Vi må ha tilpasset kompetansepåfyll for å trygge arbeidstakerne og gi arbeidsgiverne et godt grunnlag for gode resultater, sier Lise Olsen.