– Lik rett til utdanning er noe av det vi kan være stolte av, sa Andersen i sin innledning.

Han er nå andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, representerer Vestfold og var stortingspresident i perioden 2009-2013.

På Kartellkonferansen stilte han på kort varsel etter at Jonas Gahr Støre måtte melde sykdomsforfall.

– Et godt utdanningssystem er viktig for næringslivet, som etterspør kompetanse, og dermed for velferdsstaten, oppsummerte Andersen, og la vekt på at offentlig sektor må være frampå.

– Vi må ha søkelys på kvaliteten i offentlig sektor, sånn at det ikke blir et argument at den henger etter.

Les hele saken på aktuell.no