- Vi er fornøyd med et så stort ja-flertall. Men vi skulle gjerne ha sett at  flere deltok, for det er i uravstemning vi blir målt på jobben vi har gjort, sier Øystein Gudbrands, som var LO Stats representant i meklingen. 48,4 prosent av de stemmeberettigede deltok i uravstemningen.

Meklingen i bussbransjen, som også inkluderer NHO-området, endte med enighet seks timer på overtid den 28. april. Nå har medlemmene i Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Fagforbundet og Handel og Kontor sagt sitt.

Tallenes tale i årets første uravstemning i Spekter-området er som følger:

1341 stemmer ble avgitt. 827 (61,7 prosent) sa ja, mens 485 (36,2) sa nei. 29 stemmer ble forkastet av ulike årsaker.

Inkluderer man YS-forbundet YTF er ja-prosenten i Nettbuss 66,3.

I NHO-området er ja-prosenten 77,1.