Et utvalg ledet av nestleder Anita K. Solhaug har sett på NTLs medlemsutvikling, og hva forbundet kan gjøre for å styrke sin stilling i forhold til konkurrerende organisasjon og for å rekruttere flere unge medlemmer.

Utvalget mener at den synkende organisasjonsgraden er NTLs viktigste organisatoriske utfordring. Og der forbundet har største utfordring, og størst potensial, er blant de yngste arbeidstakerne. Rapporten konkluderer med at en sterkere og mer sjølstendig ungdomsorganisasjon kan gi unge medlemmer økt synlighet og gjennomslag i forbundet.

Les hele saken på aktuell.no