Som følge av Russlands krigføring i Ukraina, har også vårt forhold til det store nabolandet i øst endret seg. NATOs grense har flyttet seg østover og Trøndelag spiller nå en større rolle i sikkerhetspolitikken. Kampflybasen på Ørlandet, forhåndslagringen av NATO-materiell, store havner og kort veg til Sverige, gjør oss til et naturlig sentrum hvis også NATO trues.

Hovedpunkter i programmet:

  • Ukrainakrigen – hva fører den til for oss?
  • Det sikkerhetspolitiske bildet
  • Nordisk samarbeid i krisetid
  • Viktige beredskapssamband
  • Politiske grep
  • Paneldebatt/sofaprat

Se sendingen i opptak: