– Årets tariffoppgjør i både privat og offentlig sektor har hatt en gjennomgående profil: Mest til de som har minst. Det er helt naturlig at den grunntanken også tas med når pengene i trygdeoppgjøret skal fordeles.

Fagforbundet skriver i en uttalelse at prisøkningen i samfunnet var rekordhøy i 2022. Minstepensjonister, de med små tilleggspensjoner og trygdede er blant de som sliter mest når boutgifter, strøm og matvarepriser stiger. Derfor mener Fagforbundet det er viktig at disse gruppene får et kraftig løft i årets trygdeoppgjør.

– Det er jeg helt enig i, sier LO Stat-lederen. 

– Også blant de som mottar pensjon og trygd er det store forskjeller når man måler levestandard. Årets trygdeoppgjør ser ut til å bli solid med en høy ramme. Men også for disse gruppene fungerer det slik at det ikke er totalramma alene som avgjør. Fordelingen er det viktigste, mener Aas.