LO Stat har sju distriktskontorer landet rundt. Her koordineres LO Stats lokale virksomhet.

Distriktssekretærene skal drive faglig virksomhet i samarbeid med LO Stat sentralt, forbundene og lokale organisasjonsledd. Hvert fylke har sitt eget samarbeidsorgan, kalt fylkesutvalg. Norge er nå en gang langstrakt, så det å være distriktssekretær i LO Stat betyr mye reising.

I tillegg til aktiviteter i eget distrikt, er sekretærene også involvert i LO Stats omfattende kursvirksomhet, både lokalt og sentralt.

I år er det også stortingsvalg, der distriktssekretærene har ansvar for egne opplegg og koordineringen av samarbeid med andre.

- Distriktsapparatet er viktig for LO Stats virksomhet. Vi har alltid lagt vekt på å ha stor aktivitet ute. Det er tross alt der fleste av medlemmene i forbundene våre befinner seg, sier LO Stat-leder Egil André Aas. Tidligere i januar møtte han distriktssekretærene samlet for første gang, og var fornøyd med aktivitetsplanene for 2017.

På LO Stats representantskapsmøte i november fikk LO Stat ny distriktssekretær i Hordaland og Sogn og Fjordane. Merethe Engstrøm tok da over etter veteranen Birgit Stav.

Her er kontaktinfo for LO Stats distriktssekretærer:

Arild Kjempekjenn - Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus:
910 08 933
Odd Helge Henriksen - Rogaland, Aust- og Vest-Agder
51 50 02/ 60918 57 209
Vidar Lorang Larsen - Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold
928 80 271
Merethe Engstrøm - Hordaland + Sogn og Fjordane
412 09 677
Lars Børseth - Sør-Trøndelag + Møre og Romsdal
73 80 73 08/957 41 253
Mona Fagerheim - Nordland og Nord-Trøndelag
75 54 96 63/472 72 178
Anne Birgit Nilsen - Troms og Finnmark
957 24 940