Arbeidsminister Robert Eriksson har på vegne av regjeringen sendt et forslag til Stortinget for en kraftig liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser. Kilder i regjeringsapparatet sier at regjeringen tar sikte på en rask behandling i Stortinget.

-Jeg er skremt over både forslagene og tempoet i gjennomføringen. Uansett hva han måtte si, vil dette innebære en markert endring av Arbeidsmiljøloven, som er arbeidslivets grunnmur. Når vi samtidig vet at det kommer mer, er det grunn til bekymring, sier Tone Rønoldtangen.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson kaller de foreslåtte endringene "forenklinger og forbedringer i tiltakssystemet, midlertidige ansettelser og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere". Han vil innføre en generell adgang til 12 måneders midlertidig ansettelse uten vilkår.  Dagens lov sier at du må være vikar for noen eller utføre sesongarbeid hvis du skal ansettes midlertidig.

– Målet er å gi flere en arena, ei bru, et springbrett, der de kan vise fram sitt talent. Alle har et talent, det tror jeg på. Når det blir lettere å prøve seg, vil det også bli lettere å få en fot innenfor i arbeidslivet, sa Eriksson på dagens pressekonferanse.

For å sukre pillen har Eriksson lagt inn tre begrensninger i den generelle adgangen arbeidsgiverne nå får.

Virksomhetene skal ikke kunne ansette mer enn 15 prosent av arbeidsstokken på slike korte kontrakter uten vilkår. Virksomheten skal ikke kunne ansette samme person eller en annen person til akkurat det samme arbeidet i en ny 12-måneders periode. Det vil ikke bli adgang til individuelle avtaler om ekstra lange arbeidsdager og lange arbeidsuker med ansatte som går på slike korte kontrakter.

- Hvem skal kontrollere dette for Eriksson? Og hvordan skal det skje? Her legges det opp til et voldsomt byråkrati som i hvertfall ikke rimer med denne regjeringens ønske om "forenkling" og "avbyråkratisering.

I høringsrunden har Eriksson fått innsigelser og advarsler fra blant annet en samlet norsk arbeidstakerside, mange arbeidsgivere, de funksjonshemmedes organisasjoner, Likestillingsombudet, forskningsinstitusjonene og Arbeidstilsynet.

- Jeg kan ikke med min beste vilje skjønne hvordan Eriksson kan forsvare forslaget etter en høringsrunde som til de grader har plukket fra hverandre konklusjonene hans. Dette er høyresidas klassiske ideologi om å svekke arbeidstaker-rettighetene til fordel for arbeidsgiverne. Hvis dette blir resultatet syns jeg syns synd på de unge av i dag, som skal inn i et mindre regulert og mer brutalisert arbeidsliv, sier Rønoldtangen.