Bondevik II-regjeringen ville oppheve tjenestemannsloven for ti år siden. Lovendringene gikk i betydelig favør av arbeidsgiverne.

Høyre og FrP ville fjerne ventelønnen, gjøre det enklere å si opp ansatte i staten og ta fra tjenestemennene fortrinnsretten til nye stillinger i staten.

I tillegg ønsket de ved ansettelser at tillitsvalgte ikke skulle være med på å plukke ut intervjukandidater, delta på intervjuer og velge hvem som skal få jobben.

Med lovendringene skulle arbeidsgiver få rett til å ansette uten reell innflytelse fra tillitsvalgte.

Akkurat som i dag, kalte Bondevik-regjeringen det for harmonisering mellom reglene i staten og ordningen i det private.

Les hele saken på aktuell.no