I fjor høst gjennomførte Fafo en undersøkelse i LOs tillitsvalgtpanel. Her har 2300 kvinnelige og mannlige tilltisvalgte i LO-forbundene svart på en rekke spørsmål knyttet til likestilling og likeverd.

Det ble også stilt spørsmål om hvordan de opplever sin hverdag som tillitsvalgt.

Les om funnene på frifagbevegelse.no