Regjeringen hadde i dag møte med partene i arbeidslivet for å drøfte erfaringer fra lønnsoppgjørene de senere årene. Et møte Tone Rønoldtangen beskriver som positivt. En av konklusjonene etter møtet var altså nedsettelsen av et ekspertutvalg. Professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo skal lede utvalget, som fortsatt ikke har fått sitt endelige mandat og medlemmer. 

For ti år siden så Holden II-utvalget på lønnsdannelsen i Norge i lys av innføringen av inflasjonsmål i pengepolitikken og handlingsregelen i finanspolitikken i mars 2001. Holden II-utvalget var et ekspertutvalg der partene i arbeidslivet var representert. 

- Vi mener at frontfagsmodellen fungerer bra, noe jeg ikke tror det hersker stor uenighet om. Derfor er jeg helt på linje med LO-lederen når han slår fast at det er frontfagsmodellens rolle man skal se på, og ikke alternativer til den, sier Tone Rønoldtangen. Hun påpeker at mye har skjedd siden Holden II-utvalget kom med sin rapport for 10 år siden.

- Og når det har gått noen år, er det alltid nyttig at man tar en slik runde. Dog er jeg ikke helt med på analysen om at det er årets streik i staten som skal være utgangspunktet for arbeidet. Jeg regner med at utvalget har et bredre perspektiv enn det, sier hun.

Finansdepartementet vil komme tilbake med en nærmere beskrivelse av mandat og sammensetning av utvalget i nærmeste framtid.