Mange ansatte i staten ivaretar såkalt samfunnskritiske funksjoner. Under Coronakrisen ble partene sentralt enige om noe mer fleksibilitet enn det avtaleverket åpner for. Det ble inngått en avtale 16. mars og deretter videreført med noen endringer i en ny avtale i slutten av april. Men nå går utviklingen mot en normalisering, og man ser ikke noen grunn til å videreføre avtalen.
Dette innebærer at hvis det er behov for arbeidstidsordninger av et slikt omfang at det betinger godkjenning fra de sentrale parter, kan virksomhetene etter vanlige regler søke de sentrale partene om godkjenning av fravik fra Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. 
- Det må være lokal enighet om arbeidstidsordningen før saken sendes de sentrale parter til behandling og partene må gjennomføre gode prosesser lokalt, der særlig forholdet til hviletid og fordeling av belastning må drøftes, sier LO Stat-leder Egil André Aas.
Partene er enige om at reglene om kjernetid i fleksitidsavtalen i den pågående situasjonen ikke er særlig praktisk, og viderefører derfor enigheten om at kjernetiden settes ut av kraft fram til 15.september.
Aas sier han er imponert over hvordan de statsansatte har stått på under krisa.
- De fortjener all honnør for jobben de har gjort. Og skal gjøre. For krisa er jo ikke over. Vi vet at det fortsatt blir tøffe tak i mange virksomheter, og jeg håper partene lokalt samarbeider og finne gode løsninger også i tida framover.

SE OGSÅ: Avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien 2020 (PDF) (195KB)