På onsdag skal han snakke til andre byråkrater på NTL-konferansen.

– Jeg er i utgangspunktet en begeistret byråkrat, som mener at systemet vi har i dag kan være veldig effektivt. Men tidstyvene i form av stadige teknologireformer, store systemer, økende rapportering og nye styringsprinsipper har svekket effektiviteten, sier Tesaker.

I sin nye bok; «Departementet – opptegnelser fra et byråkratkontor» trekker han frem mange eksempler fra en byråkrats tungrodde papirmølle, og utviklingen de siste ti årene.

På NTL-konferansen denne uka skal han holde foredrag om medbestemmelse som kvalitetsfaktor ved reformer.

Les hele saken på frifagbevegelse.no