Tariffkonferanse-stafetten ble innledet i oslo 19. oktober og avsluttet med konferansen i Bergen 3.-4. november.

LO stats tillitsvalgte fordelte landet seg i mellom og reiste ut for å få innspil fra lokale tillitsvalgte.

Tilbakemeldingene til innlederne var mange og varierte, men kravet om sterkest mulig grad av sentrale forhandlinger var gjennomgående.

Mange ga også skryt til LO Stat for å ha satt temaet "sosial dumping" på timeplanen.

I Trondheim slo en av veteranene fast, og han har vært på mange konferanser, at dette var den beste han har deltatt på.

I Kristiansand var det også mye god tariffdiskusjon. Der fikk deltagerne dessuten en ekstra bonus, gjennom et guidet besøk i det nye konsert og operahuset i Kristiansand, KILDEN. Det var deltakere fra MFO som hadde ordnet det slik.

I Tromsø møtte nesten 60 tillitsvalgte for å høre på innledninger fra Randi Stensaker og Øysten Gudbrands fra LO Stat sentralt. Også der var tilbakemeldingene at statens lønssystem måtte bestå som i dag.

 

SE OGSÅ: Aktuells dekning av konferansen