Som et ledd i forberedelsene til tariffrevisjonen 2016, vil LO Stat arrangere åtte tariffkonferanser denne høsten. Konferansene vil denne gang bli avholdt som åtte dagskonferanser på følgende steder og tidspunkt:

•Oslo,                           19. oktober

•Tønsberg,                   27. oktober

•Bodø,                         28. oktober

•Hamar,                       29. oktober

•Kristiansand,               3. november

•Trondheim,                  4. november

•Bergen,                        5. november

•Tromsø,                        5. november.

Målgruppe for konferansene er tillitsvalgte som er involvert i tariffrevisjonen/lokale forhandlinger, og representanter fra forbundene sentralt.

I tillegg til å debattere tariffrevisjonen 2016 i staten og Spekterområdene, vil konferansene fokusere på aktuelle politiske saker i LO Stats tariffområder.

Det vil også denne gangen bli laget et bakgrunnshefte med faktastoff om tariffrevisjonen. Videre utarbeides egne temaark som peker på utfordringer knyttet til neste års hovedoppgjør i staten og i Spekterområdene. Dette materiellet vil bli gjort tilgjengelig tidlig i oktober, slik at det kan benyttes i forbundene og foreningenes egne forberedelser til tariffdebatten.

LO Stat kommer tilbake med informasjon om påmelding til konferansene.