Deltakerne kom fra fem ulike forbund, Norsk Offisersforbund, Norsk Tjenestemannslag, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesorganisasjonen.

LO Stats leder Egil André Aas dro forsamlingen gjennom nøkkeltall for blant annet sysselsetting, lønnsutvikling og likelønn som et bakgrunnsteppe for neste års hovedoppgjør. Endringene i lønnssystemet som ble gjort både i 2016 og 2017 var også en del av dette.

Deltakerne diskuterte utfordringer med dagens lønnssystem og kom med forslag til hvilke prioriteringer LO Stat bør gjøre i de kommende forhandlingene. Det var en diskusjonsvillig forsamling som kom med mange gode innspill og forslag.

Tariffkonferansene fortsetter utover det ganske land i denne og neste uke.