Disse tariffkonferansene, som arrangeres over hele landet nå i oktober, tar for seg grunnlaget for tariffrevisjonen i staten, nye bestemmelser etter forrige tariffoppgjør og eventuelle utfordringer ved vårens tariffoppgjør.

To tariffavtaler i staten og arbeidet med et modernisert lønnssystem, i tillegg til sentrale og lokale bestemmelser i Hovedtariffavtalen, var gjenstand for diskusjon under konferansen. Dag Westhrin fra LO Stat gav deltakerne en grundig innføring i tallgrunnlag og aktuelle utfordringer foran vårens lønnsoppgjør, og innledet til diskusjon i grupper.

Erfaringene fra deltakerne etter lokalt lønnsoppgjør er veldig varierte, og enkelte plasser har endringene i lønnssystemet bidratt til økte lønnsforskjeller lokalt. Det kom også en del forslag til krav i tilknytning til Hovedtariffavtalen. Deltakerne kom fra Fylkesmannen i Nordland, NAV Hjelpemiddelsentral, Skatteopplysningen, Forsvaret, Mattilsynet, Nord Universitet, Kystverket og NAV Nordland.

I tillegg var forbundssekretærer fra FO og NTL representert.