Randi Stensaker, som er sekretær i LO Stat sentralt, hadde en orientering og status i arbeidet med nytt lønnssystem i staten. Deretter gikk hun gjennom resultatet av årets tariffoppgjør.

- Staten har blitt mye vanskeligere å forhandle med etter streiken i 2012, og forhandlingene er kompliserte med dagens tolønnssystem, fortalte Stensaker. Stensaker fortalte også om loven for statsansatte som erstatter dagens tjenestemannslov.

-Loven er en klar svekkelse av stillingsvernet i staten, slo hun fast.

Distriktssekretær i Agder og Rogaland, Odd Helge Henriksen orienterte om resultatet i Spekterområdet,  litt om valgkampplaner og andre aktuelle saker.Dagen ble avsluttet med en omvisning Bredalsholmen. Her fikk deltakerne mye histore om båter og restaurering av disse. Bredalsholmen er ett av tre fartøyvernsenter i landet, og det som restaurerer de største stålskipene i landet.