Dermed blir det heller ikke noen streik fra fredag morgen.

Etter forslag fra mekleren er partene enige om å ta pause i meklingen med nytt fristutløp tirsdag 3. februar 2015 ved midnatt. Partene skal innen 15. januar 2015 ha utarbeidet et forslag til ny overenskomst del B, Arbeidet skal påbegynnes senest 15 oktober 2014. Mekling finner sted mandag 2. og tirsdag 3. februar.

Det er to omfattende overenskomster som skal revideres. Forbundene ønsker naturligvis å videreføre gjeldende rettigheter, tilpasset Spekters avtalesystem, mens arbeidsgivers tilbud etter LO Stat og forbundenes mening vil føre til en ny overenskomst med dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

AIM Norway er et statsforetak, som ble opprettet da Forsvarets hovedverksted på Kjeller ble skilt ut i 2011. Hovedkunden er Forsvaret, og de største oppdragene er knyttet til vedlikehold og modifikasjoner av F-16 og Sea King, men også andre oppdrag ville blitt berørt ved en streik.