For et hundretalls kvinner fra ulike deler av fagbevegelsen og næringslivet holdt Eli Berg, som for tiden jobber ved Ahus, et engasjert innlegg om sykehuspolitikk i Norge og Skottland onsdag.

Eli Berg har vært lege i mer enn 40 år, 25 år som allmennpraktiker i en og samme befolkning.

– Gjennom de siste årene har jeg sett hvordan markedsomgjøringer av offentlige virksomheter og ditto omstillinger i arbeidslivet har hatt negativ innvirkning på helsa for mange personer, sa hun. Og viste blant annet til omstillinger som da Televerket ble til Telenor, Postverket til Posten og Bring, NSB til en rekke firmaer.

Les hele saken på aktuell.no