Dato er: 8. - 10 oktober og søknadsfristen er 29. august.

Se også: Komplett invitasjon (PDF) for mer informasjon.