Med flott sensommervær i vakre Oppland som ramme arrangerte fylkeskartellene i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus kurs i stressmestring og kommunikasjon på Biri. 17 deltakere deltok på kurset, som avsluttes onsdag. LO Stats distriktssekretær, Birgit Stav foresto veiledningen.

Stressmestring og kommunikasjon er åpenbart et emne som opptar engasjerte deltakere, som gjerne ser at LO Stat arrangerer flere slike kurs. Deltakerne gis anledning til å finne egenopplevde eksempler som blir tatt opp i fellesskap, ved siden av gruppeoppgaver fra kursledelsen. Lærerikt og morsomt, lyder attesten fra deltakerne.