- Vi skal gjøre det vi kan for å komme i mål i meklingen, men streik er et lovlig kampmiddel, og vi forbereder oss derfor til å ta det i bruk, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Det første uttaket er begrenset til Oslo, og både departementer og underliggende virksomheter vil bli berørt om ikke Riksmekleren og partene finner en løsning innen fristen 23. mai ved midnatt.

- Uttaket er ment å ramme arbeidsgiver først og fremst, men en eventuell streik i offentlig sektor vil nødvendigvis også påvirke tjenestetilbudet til publikum, sier Aas.

LO-medlemmene som er omfattet av dette varslet er i all hovedsak medlemmer i NTL, som er det største LO-forbundet i staten, men også FO, Creo og Fagforbundet er representert.

Her er oversikten:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Oslo

37

Barne- og familiedepartementet

Oslo

35       

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet        

Oslo

18

Energidepartementet

Oslo

16

Finansdepartementet

Oslo

34

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Oslo

72

Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo

20

Justis- og beredskapsdepartementet

Oslo

26

Klima- og miljødepartementet

Oslo

42

Kommunal- og distriktsdepartementet

Oslo

35

Kultur- og likestillingsdepartementet

Oslo

39

Kunnskapsdepartementet     

Oslo

72

Universitetet i Oslo

Oslo

278

OsloMet         

Oslo

277

Landbruks- og matdepartementet

Oslo

21

Nærings- og fiskeridepartementet

Oslo

49

Samferdselsdepartementet

Oslo

26

Totalt:

 

1097