- Jeg blir ikke så lite stolt av å se hvordan våre tillitsvalgte og medlemmer håndterer streiken i staten, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat. - Det er 28 år siden sist vi streiket, men rutinene er på plass. Vi øver jo på dette ved hvert oppgjør. Det utvises en imponerende innsats landet rundt. Ingen syns det er noe morsomt å streike, men når ting ble som de ble, så stiller folk opp uten å klage, sier hun.

I LO Stat koordineres streiken via et "war room" sentralt og lokale streikekomiteer i de største byene. LO Stats sju distriktssekretærer samarbeider med berørte forbund. De første dagene handlet det først og fremst om å få på plass det praktiske. Over pinsen settes innsatsen inn på aktiviteter som skal skape samhold og synliggjøring.

Og da blir det blant annet stormøter med appeller og kultur. Bergen og Trondheim er først ut. I Oslo trommes det onsdag 30. mai sammen til markering og demonstrasjon i Oslo i forbindelse med den varslede opptrappingen av streiken i staten. Demonstrasjonstoget starter kl. 14 og ender opp på Youngstorget der LO-leder Roar Flåthen holder appell kl. 15.

Samtidig strømmer støtteerklæringene inn. En streik i offentlig sektor vil måtte ramme tredjeperson, uavhengig av hvordan uttaket innrettes mest mulig mort arbeidsgiver, men tilbakemeldingene fra streikevaktene er stort sett likelydende: Dette forstår publikum og de viser det med tommelen opp og gode ord.

- Jeg er optimist foran det videre løpet, sier Tone Rønoldtangen. Samtidig slår hun fast at staten er velkommen tilbake med et bedre tilbud. - Det er de som sitter med nøkkelen til å få slutt på streiken, sier hun.