Riksmekleren har overfor partene understreket sitt absolutte krav om at taushetsplikten under mekling overholdes. Vi er derfor avskåret fra å komme med detaljer om det som skjer inne på Riksmeklerens kontor. Det er likevel ventet at Riksmekleren vil komme med statusoppdateringer utover kvelden.

Å starte en streik er en ting. Å avslutte den er ofte verre. Men å gjennomføre den krever de største ressursene. I LO Stat er det sju distriktssekretærer som er bindeleddet når 4600 medlemmer i 11 forbund er i streik. I realiteten ble 2012-oppgjøret den store testen på noe man har øvd på siden forrige streik i 1984.

- Vi har ingen problemer med å motivere folk, sier Jørund Hassel, distriktssekretær i Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. I dag inntok de streikende hovedtadens paradegate, Karl Johan. Og det hjelper på for en streikende når ei lita jente kommer og takker fordi hun slapp dagens matteprøve.

Andre steder avsluttes streikedagen med sosialt samvær. I Bergen etablerte man like godt sin egen streikepub på en av byens skjenkesteder. Der tok folket fredagspilsen og fikk samtidig høre siste nytt om det som skal skje i uka som kommer.

Mandag igangsettes aktivitet over hele landet. I alle byene som er omfattet av streiken vil det være arrangementer som synliggjør streiken og årsakene til den.