– Dette er blodig urettferdig. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse ansatte ikke skal tjene opp pensjon. Jeg kaller det et pensjonssvik, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

– Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier hun.

STREIK: Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug mener Spekters nei til pensjon er blodig urettferdig.

STRIEK: Fagforbundets nestleder, Sissel M. Skoghaug.

Krevende mekling.

LO Stat har ledet meklingen på vegne av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet. Forhandlingsleder Øystein Gudbrands i LO Stat peker på at forhandlingene har vært svært vanskelige.

– Avstanden har vært for stor mellom partene, dessverre kom vi ikke til enighet, sier Gudbrands.

Et rettferdig likestillingskrav

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er ikke nytt. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år. Det betyr at f.eks. en helsefagarbeider som jobber for kommunen i 19 prosent deltidsstilling tjener opp pensjon, mens en som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det.

– 75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier Skoghaug.

Det er Fagforbundets og Fellesorganisasjonens (FO) medlemmer som er tatt ut i første uttak.

Fagforbundet og FO har tatt ut henholdsvis 282 og 21 medlemmer i streik fra arbeidstidens begynnelse 29. mai. Uttaket vil ikke sette liv og helse i fare. Det er et forsiktig uttak, kun 1,2 prosent av LO-forbundenes medlemmer.  

Betyr mye for dem det rammer.

Kostnadene ved å innføre en rettferdig pensjon for alle i sykehusene er minimale, rundt 100 millioner kroner. Det tilsvarer bare om lag 0,1 prosent av all samlet lønn i sykehusene i Norge, som er på 60 milliarder kroner.

For de deltidsansatte utgjør det imidlertid mye penger. En ansatt i 19 prosent stilling og 85.500 kroner i årslønn (19 prosent av 450.000) vil tape 300.000 kroner i sin alderspensjonsbeholdning. Enda større utslag gjør det hvis en ansatt under 20 prosent stilling blir ufør. Ved uførhet kan en ansatt tape 70.000 kroner i året, fra du blir ufør til pensjonsalder. I tillegg mister den ansatte opptjening til alderspensjon som ligger inne i en uføreforsikring. Ved tidlig død, mister familie og barn etterlattepensjon på inntil 20.000 kroner i året.

–  Dersom arbeidsgiver lokalt vurderer at noen av streikeuttakene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon, forsikrer Skoghaug.

Her blir det streik.

LO Stat tar ut 303 medlemmer i første streikeuttak fra arbeidstidens begynnelse 29. mai:

 • Oslo Universitetssykehus HF: 119 ansatte
  • Ullevål sykehus
  • Rikshospitalet
  • Aker sykehus
  • Radiumhospitalet
  • Forskningsveien
 • St.Olavs Hospital HF: 51 ansatte
 • Sørlandet Sykehus HF: 62 ansatte
 • Helse Bergen HF: 71 ansatte