Alle LO-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke. (Les mer nederst i artikkelen).

– Dette er mye bedre enn det tilbudet vi fikk fra NHO under meklingen. Det er et historisk godt resultat, og viser nytten av å stå sammen og å stå på krava, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– At streiken nå er avsluttet viser styrken ved å stå sammen. LO-familien gikk inn i denne konflikten som et samlet lag, og kommer enda sterkere ut av den. Nå blir det vår jobb i LO Stat og medlemsforbundene å sørge for en rettferdig fordeling av lønna i både Spekter- og statsoppgjøret, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

LO og NHO kom til enighet etter fire dager med streik. En streik som i stor grad har handlet å øke kjøpekraften og gi mer til de lavtlønte.

– Nå har LO-familien – på tvers av forbund og sektorer – stått sammen for å få gjennomslag for historisk høye krav. Det er dette fagbevegelsen handler om. Det er samhold og solidaritet i praksis, sier LO-lederen.

– Dette blir et lønnsoppgjør som vil øke kjøpekraften til de brede gruppene av LOs medlemmer og vi har sørget for et ekstra løft til de lavtlønte.

I to år har levekostnadene økt mer enn lønnsveksten for flertallet av arbeidstakerne. LOs mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapingen. Det bidrar dette resultatet til.

– Vi vet at noen av våre medlemmer enten ikke har lokal forhandlingsrett eller har problemer med å få gjennomslag i lokale forhandlinger. Derfor har disse fått noe mer i dette lønnsoppgjøret, sier LO-lederen.

Hun legger til at LO og NHO er enige om å begynne et arbeid som ser på problematikken rundt lavlønn, lokale forhandlinger og bonusutbetalinger frem mot det neste mellomoppgjøret om to år. 

Det har vært en kraftig påminnelse også til arbeidsgiverne om at LO ikke ønsker en utvikling der stadig mer av lønnsøkningen gis i bonuser til enkeltgrupper, mens de som tjener minst ikke får uttelling i lokale forhandlinger.

LO-lederen viser til at de tariffavtalene som har lavest lønn, ofte er de som står svakt i lokale forhandlinger. Det er viktig å løfte disse gruppene i de sentrale lønnsoppgjørene.

– Vi vet at lavlønnstillegget virker og at det særlig kommer kvinner til gode, sier Følsvik.