Arbeidet gjenopptas torsdag klokken 10.

Streiken i AIM brøt ut etter at meklingen mellom LO Stat og Spekter havarerte 4. Februar. Den omfattet ca 260 medlemmer i Fellesforbundet og ca 50 i FLT. I tillegg også medlemmer fra Parat (YS). Onsdag møttes partene på Gardermoen til frivillig mekling under ledelse av Riksmekler Nils Dalseide, og rundt midnatt ble det oppnådd enighet.

- Dette har vært en lang og tung marsj. Ingen liker å streike. Derfor er vi fornøyd med at vi kom i mål med en løsning for våre medlemmer slik at de kan møte på jobb igjen, sier Lise Olsen.

AIM Norway er et statsforetak, som ble opprettet da Forsvarets hovedverksted på Kjeller ble skilt ut i 2011. Hovedkunden er Forsvaret, og de største oppdragene er knyttet til vedlikehold og modifikasjoner av F-16 og Sea King, men selskapet har også andre oppdrag som vil bli berørt av konflikten.

Inntil utskillingen var medlemmene i Fellesforbundet omfattet av Forsvarets verkstedoverenskomst, mens FLTs medlemmer var en del av Hovedtariffavtalen i staten. AIM gikk inn i Spekter i 2012, og partene ble i første omgang enig om å videreføre gjeldene avtale fram til fjorårets tariffrevisjon. Der ble man ikke enig om noen ny overenskomst, og dermed gikk turen til Riksmekleren.

- Det er to omfattende overenskomster som skal revideres. Våre forbund ønsker naturligvis å videreføre gjeldende rettigheter, tilpasset Spekters avtalesystem, mens arbeidsgivers tilbud vil føre til en ny overenskomst med dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Der ligger også stridens kjerne, konstaterte LO Stats forhandlingsleder, Lise Olsen under forrige meklingsrunde.

For ytterligere kommentarer: LIse Olsen, forhandlingsleder i LO Stat 900 66 207

På www.fellesforbundet.no og www.flt.no kan du lese mer om streiken og avslutningen av den.