- Vi aksepterer ikke at ansatte i brann- og redning i Falck skal tjene langt under ansatte på andre flyplasser i Norge, sier Tor-Erik Granum i Norsk Tjenestemannslag, hvor de ansatte er medlemmer.

Falck tok 1. august 2016 over brann og redning ved Bodø lufthavn fra Forsvaret og Avinor. I desember samme år ble streik unngått, etter løfter om å jevne ut de store lønnsforskjellene.

- Vi jobber alltid for å finne en løsning, men må samtidig erkjenne at avstanden er svært stor, sier Øystein Gudbrands, forhandlingsleder i LO Stat.

Meklingsdato er ikke bestemt.