Lønnsoppgjøret i Vy brøt sammen 20 mai i år. Mandag 9. september møtes LO Stat og Spekter hos Riksmekleren, for å mekle på vegne av Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Vy. Stridens kjerne er ansattes medbestemmelse.

Før 15. juni i år, var bemanning og opplæring av konduktørene spesifisert i form av en forskrift: togframføringsforskriften. Denne forskriften er erstattet av EU-direktiver. EU-regelverket legger en målsetting om hvordan det skal være, men det er opp til togselskapene å definere. Det nye EU-regelverket sier heller ingenting om hvor mange konduktører det skal være i togene. Dette ansvaret er overført til togselskapene.

- NJF mener at dagens regelverk er et minimum av det vi trenger for trygg og sikker jernbane. Derfor vil vi avtalefeste opplæring og bemanning. NJF krever forhandlingsrett når endringer i opplæring og bemanning er tema. For Vy bør dette være ufarlig. Vi har ved flere anledninger vært med på å lempe på kravene, når det er fornuftig. Blant annet på Arendalsbanen og Bratsbergbanen, sier Jane Brekkhus Sætre.

- Vy og NJF forhandlet i over et år uten å bli enige. Vi leter alltid etter løsninger, men jeg vil karakterisere streikfaren som stor, sier Øystein Gudbrands, LO Stats forhandlingsleder.

I dag er konduktøren ombordansvarlig i toget, og har et stort personlig ansvar. Konduktøren skal sørge for at togreisen blir sikker og så behagelig som mulig. Konduktøren skal ha teknisk kunnskap om togsettet, ved ulykker skal konduktøren være skadestedsleder, evakuere toget, være brannansvarlig og skal kunne førstehjelp. Konduktøren gir kort sagt en ekstra sikkerhet for de reisende. 

- God opplæring og høy kompetanse gjør reisen med tog tryggere. Mens det i resten av samfunnet stilles stadig strengere krav til kompetanse, opplever vi nå det motsatte på jernbanen. Vi kan ikke si fra oss muligheten til å påvirke vår egen kompetanse. Vi kan ikke være med på en jernbane der ansattes kompetanse og bemanning i togene blir en salderingspost, sier Jane Brekkhus Sætre.

Her er streikeuttaket, til sammen 63 medlemmer.:

  • Oslo: 26
  • Moss: 1
  • Lillestrøm: 2
  • Hamar: 1
  • Lillehammer: 26
  • Gjøvikbanen: 6
  • Gjøvik: 1