- NRK viser ikke forhandlingsvilje, da er mekling siste utvei, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Fredag møttes LO Stat og Spekter for å prøve å løse de fastlåste forhandlingene i NRK. Det bar ikke frukter. Nå blir det opp til Riksmekleren å finne en løsning. LO Stat forhandler på vegne av Norsk Tjenestemanslag (NTL) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO).

NRK brøt.

Lønnsoppgjøret lokalt i NRK endte med at ledelsen brøt forhandlingene. 

- Vi registrerer at arbeidsgiver bryter forhandlinger og ikke viser vilje til å gjenoppta samtalene med oss. Vi forventer at ledelsen i NRK viser vilje til å snakke med ansatte framover, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

- Når ledelsen ikke vil forhandle, men kaster oss ut av de lokale forhandlingene, blir det vanskelig å komme til enighet. Vi får satse på at NRK snakker med oss med Riksmekleren til stede, sier Ingvild Fjereide, leder i NTL NRK.

Meklingsdato er ikke fastsatt. Dersom mekling ikke fører fram, kan det bli svarte TV-skjermer og taust i radioen.