Arbeidstakerorgcanisasjonene LO-Stat og YS valgte å bryte meklingen på spørsmålet om pensjon, mens Akademikerne, Unio og SAN mekler videre. 

Meklingen er en del av lønnsoppgjøret for 2016. I forkant av oppgjøret valgte LHL å bytte hovedorganisasjon fra Virke til Spekter. Arbeidsgiver fremmet krav om at de ansatte skulle godta en innskuddspensjonsordning der arbeidsgiver sparer fem prosent av lønnen og arbeidstaker to. Pensjonsordningen som er foreslått vil gi utbetaling kun i 15 år. Alle taper på en slik omlegging, og kvinner taper mest: Fordi de lever lenger enn menn, vil de nå måtte klare seg flere år bare med folketrygd.

Arbeidstakerne i LO og YS mener at det hele og fulle ansvaret ligger på arbeidsgiver. Det er de som sitter på nøkkelen til å løse denne konflikten, rett og slett ved å la de ansatte beholde pensjonsordningen sin.

Konflikten omfatter omlag 180 ansatte fordelt på hovedsammenslutningene LO-Stat og YS.