- Det er beklagelig at vi er nødt til å streike for å få en ny og rettferdig overenskomst for våre medlemmer. Like beklagelig er det at arbeidsgiversiden kastet kortene og åpenbart ikke ønsket å jobbe videre for en løsning. Denne streiken er deres ansvar, sier Lise Olsen, forhandlingsleder i LO Stat under meklingen.

Meklingen omfatter ca 260 medlemmer i Fellesforbundet og ca 50 i FLT. I tillegg også medlemmer fra Parat (YS).

AIM Norway er et statsforetak, som ble opprettet da Forsvarets hovedverksted på Kjeller ble skilt ut i 2011. Hovedkunden er Forsvaret, og de største oppdragene er knyttet til vedlikehold og modifikasjoner av F-16 og Sea King, men selskapet har også andre oppdrag som vil bli berørt av konflikten.

Inntil utskillingen var medlemmene i Fellesforbundet omfattet av Forsvarets verkstedoverenskomst, mens FLTs medlemmer var en del av Hovedtariffavtalen i staten. AIM gikk inn i Spekter i 2012, og partene ble i første omgang enig om å videreføre gjeldene avtale fram til fjorårets tariffrevisjon. Der ble man ikke enig om noen ny overenskomst, og dermed gikk turen til Riksmekleren.

- Det er to omfattende overenskomster som skal revideres. Våre forbund ønsker naturligvis å videreføre gjeldende rettigheter, tilpasset Spekters avtalesystem, mens arbeidsgivers tilbud vil føre til en ny overenskomst med dårligere lønns- og arbeidsvilkår. Der ligger også stridens kjerne, konstaterte LO Stats forhandlingsleder, Lise Olsen under forrige meklingsrunde.

For ytterligere kommentarer: LIse Olsen, forhandlingsleder i LO Stat 900 66 207

Se også www.fellesforbundet.no og www.flt.no

For kommentarer om detaljene knyttet til streiken og praktiske spørrsmål: Ta kontakt med informasjonsavdelingene i disse forbundene.