LO Stat og 13 LO-forbund har sluttet seg til samarbeidsavtalen, der Antirasistisk Senter får økonomisk støtte til sitt arbeid mot høyreekstremisme i Norge. I retur får LO-forbundene en samarbeidspartner som har stor kunnskap om en utvikling som stadig flere frykter.

- For oss i LO Stat er dette et helt naturlig spleiselag å bli med på. Kampen mot høyreekstreme og rasisme griper rett inn i kjerneverdiene i fagbevegelsen. Vi har ved flere anledninger, seinest i november, satt temaet på dagsorden på Kartellkonferansen, forteller Rønoldtangen.

- Dette er en kamp som må føres hele tiden. Vi er glad for at vi har en støttespiller i Antirasistisk Senter, sier hun.

I tillegg til det daglige arbeidet som Antirasistisk Senter fører for å kartlegge og drive opinionskamp mot ekstremisme, vil de også, som en gjenytelse, stille seg til disposisjon overfor forbundene når det gjelder å holde foredrag og innledninger på møter arrangert av forbundene og deres lokale organisasjonsledd.

Antirasistisk Senter skal, ifølge avtalen, gjennomføre et innspillsmøte minst én gang i året, normalt i løpet av første halvår, for å ta imot innspill til organisasjonens arbeid mot høyreekstremisme, og for å utveksle ideer om hvordan fagbevegelsen kan involveres i dette arbeidet.

Antirasistisk Senter inviterer også til et fagseminar minst én gang i året, normalt i løpet av andre halvår, for å spre aktuell informasjon om høyreekstremisme, utvikling, trender og utfordringer.