Lokførernes fagkunnskap er din trygghet.
Norsk Lokomotivmannsforbund krever en nasjonal godkjenning av lokføreres utdanning.
Derfor er lokførerne i streik.