– Vi har mye å snakke om. Jeg har hørt mye positivt om Marit Arnstad og forventer en god dialog med henne om Nasjonal transportplan og andre utfordringer i jernbanesektoren, sier Kjell Atle Brunborg, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Les hele saken i NJF-Magasinet