TEKST: Simen Aker Grimsrud / LO Media

Den ferske helse- og omsorgsministeren har tidligere blitt omtalt som en «super-minister», og statusen så ikke ut til å falle da han snakket til Kartellkonferansen på Gol.

Arbeiderpartiet håper nok at han kan være en reddende engel for en sektor som har fått mye negativ oppmerksomhet de siste årene. Støre brukte mye tid på å snakke om alt som er bra ved det norske helsevesenet, men erkjenner at ting kan bli bedre.

En debatt om foretaksmodellen vil komme. Blant annet Høyre vil fjerne modellen. Gahr Støre mener det vil skape mer sentralisering enn nærhet.

- Jeg tror de som hører til Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord må tenke over hva Høyre vil. Å ta vekk helseforetakene, og erstatte det med et nasjonalt sykehusdirektorat, er sentralisering. Det vil skape distanse til der sykehusene er. Jeg mener det er en dårlig utvikling. Og jeg tror det vil føre til mer byråkrati, ikke mindre, sier Støre.

Privat frislipp

Støre benyttet også anledningen til å kle av høyresidens retorikk i helsepolitikken. Han er klar på at det offentlige må ha kontrollen.

- Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å gjøre noe nytt, nemlig å bruke offentlige penger til å bygge ut det private sykehustilbudet i Norge. Mens de offentlige sykehusene må prioritere hardt hver eneste dag, foreslår Høyre frislipp for kommersielle aktører som skal kunne sende regningen til det offentlige helsevesenet. Vi snakker om en offentlig finansiert oppstart av en lang rekke private tilbud, sa han.

- Vi må ha hjelp av dere til å kle av høyresidens retorikk, ba han Kartellkonferansen om.

Skal se på målstyring

Han har brukt sine første uker som helse- og omsorgsminister til å reise rundt å snakke med folk. Blant annet tillitsvalgte på sykehusene. Tilbakemeldingene er mange. Flere har gitt uttrykk for at New Public Management-prinsipper som målstyring og rapportering har skapt for mye byråkrati i sykehussektoren.

- Jeg ser og hører at mange grupper på sykehusene mener det blir for mye rapportering, for mye detaljstyring, for mye tid ved skrivebordet og for liten tid ved sykesenga. De opplever mer byråkrati. Dette vil jeg ta tak i, sa Støre.

Han mener det er nødvendig med måling og rapportering, men vil se på hvordan det gjøres.

- Vi forbereder derfor et prosjekt om måling og rapportering, der arbeiderne selv trekkes med for å kartlegge og vurdere det som rapporteres. Vi må fange opp hva som virker og hva som ikke virker, sa Støre.

Han vil at sykehusene skal styres etter klare signaler fra Storting og Regjering, og at de skal kunne være tydelige. Foretaksmøtene og oppdragsdokumentene skal gi klare signaler om å redusere deltid og at nye stillinger skal utlyses som hele stillinger.

Trenger nytenkning

Helseministeren er sterkt bekymret for folkehelsa. Mange unge er overvektige, og livsstilsykdommer blir stadig mer vanlig. Selv om den enkelte selv har et ansvar for å spise riktig og bevege seg nok, mener han det også er en viktig politisk jobb som må gjøres.

- Vi må ha en grunnleggende nytenkning i samfunnet. Fokus er rettet for mye mot det å reparere, på sykehusene, men det viktigste er å forebygge, sa Støre.

- Norge må ha en ambisjon om å ha verdens beste sykehus, men det viktigste er å unngå at man havner på sykehus. Det er selvfølgelig et ansvar for den enkelte, men vi kan også politisk påvirke disse områdene, mener Støre.

Han minnet om at dårlig helse skaper sosiale forskjeller, og viser til forskjellen på gjennomsnittlig levealder på vest- og østkanten av hovedstaden.

- Vi må gjenreise ambisjonene om folkehelsa, mener Støre.

(aktuell.no:) Flere saker fra Kartellkonferansen