Tekst og foto: Vidar Lorang Larsen

49 medlemmer fra ulike virksomheter i stat og Spekter ville høre og lære da Tone Westgaard fra Statens Pensjonskasse nylig var i Sarpsborg for å informere om ny pensjonsordning og mulighetene den gir.

Det var LO Stat som inviterte, men Westgaard som holdt forsamlingen “våken” i 6 timer med sitt foredrag om et tema som framstår som komplisert for de fleste.

Hun tok for seg pensjonsreformen i flere etapper. Folketrygd, offentlig og privat AFP, alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon og skatteregler. Og litt til.

Mange mener mye om pensjon, men Westgaard understreket at det alltid er du selv som må velge ut fra hva som er best for deg. Du kan sjekke din egen folketrygd på nav.no/pensjon. Der finner du pensjonskalkulator som beregner hva du vil få i fra folketrygden. Er du medlem av statens pensjonskasse, får du også beregnet hva du får fra denne.

Se for øvrig nettsiden - www.spk.no

Også i august ble det gjennomført en slik konferanse. De som som ikke fikk anledning til å møte på en av disse, får en sjanse til. LO Stat kjører nemlig et "oppsamlingsheat" for alle fylkene (Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold) den 30.oktober i Horten, kunne LO Stat distriktsekretær Harald Lund opplyse om.