Her kan du lese mer om gangen i tariffoppgjørene i staten og Spekter:

Det vil si, noen rask spurt er det ikke snakk om. På dette tidspunktet av en forhandling er det snakk om å gå grundig til verks. På begge sider av forhandlingsbordet. Forhandlingene føres formelt mellom statens personaldirektør og forhandlingslederne i hovedsammenslutningene, men det er diskusjonene i forhandlingsutvalget som er avgjørende.

LO Stats forhandlingsutvalg, som består av representanter for berørte forbund, er i beredskap hele tiden og må finne seg i å bli kalt inn på kort varsel når det er behov for det.

Og en av dem som møter da, er Bjørn Henriksen fra Skolenes landsforbund. Han representerer et lite forbund i LO Stat-sammenheng. Ca 80 medlemmer berøres av disse forhandlingene. Men det betyr ikke at Henriksen og SL ikke deltar i dialogen.

- Vi er få, men blir både sett og hørt. Jeg opplever det som en god prosess der det er rom for ulike meninger, men hvor vi også kommer fram til et godt resultat.

-Det blir ikke langdrygt da?

- Nei, det gjør det ikke. Dette er mitt femte oppgjør, og jeg syns det er like interessant som første gang. Når våren og tariffoppgjøret kommer, blir jeg som sirkushesten, smiler han.

Tone Rønoldtangen, som leder forhandlingene på vegne av LO Stat, slår fast at hun ikke vil røpe noen detaljer fra forhandlingene, mens de pågår.

-Vi må ha respekt for motparten og de andre organisasjonene. Og da må vi nødvendigvis holde kortene tett til kroppen, sier hun.

Litt sa hun dog tirsdag. I et intervju med ANB, gjengitt i flere aviser, påpekte hun at statstilsatte har hatt en lønnsetterslep i forhold til industrien den siste tariffperioden, som de krever kompensert.

- Jeg er en varm forsvarer av frontfaget, men når NHO ikke klarer å tøyle ledersjiktet i industrien, kan det gå utover legitimiteten til denne modellen. Det har jeg sagt før. Og det gjentar jeg nå, sier hun.

Følg også med på tariffoppgjøret på vår facebookside og på twitter:@LO_Stat