God styring og utøvelse av statlig eierskap er avgjørende for effektiviteten og legitimiteten til velferdsstaten. I lys av dette ser vi nærmere på resultatene av omstillingene som har funnet sted, og hva som skal til for at den norske modellen kan være et virkemiddel i de omstillingene arbeidslivet og det norske samfunnet står foran.

Deltakere:

  • LO-leder Hans Christian Gabrielsen
  • Administrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten
  • Finanspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet Marianne Marthinsen
  • Parlamentarisk nestleder i Høyre, Nikolai Astrup

SPRE ORDET! Her er flyeren for arrangementet (PDF, 79KB)