Forhandlingene har pågått siden 7. april uten positive resultater.

-Tilbudet fra staten var en søknad om tur til Riksmeklerens kontor senere i mai. Den er innvilget, sier Rønoldtangen.

Det økonomiske kravet var identisk med resultatet i frontfaget, samt en kompensasjon for at industrien har hatt bedre lønnsutvikling siste tariffperiode.

-Statens tilbud er ikke i nærheten av dette. Og når de i tillegg sier nei til justeringsforhandlinger og signaliserer at de vil ha en stor lokal pott, var det umulig å gå videre.

LO Stat mener at et stort generelt tillegg og sentrale justeringer vil gi alle en lønnsutvikling. Samtidig gir det rom for å ivareta likelønn og gi litt mer til grupper ved behov.

Vi aksepterer at noe av lønnsdannelsen må skje lokalt, men potter på den størrelsen staten ønsker, kommer bare noen få til gode og vil føre til uønskede lønnsforskjeller mellom arbeidstakerne i staten, sier Rønoldtangen.

LO-Stat-lederen mener staten gjennom sitt tilbud også har gitt klare signaler om at de vil svekke opparbeidede rettigheter og gi sjefene mer makt på bekostning av de ansatte og deres organisasjoner.

-Dette oppfatter vi som en strategi fra den nye regjeringen, der målet er å svekke organisasjonene og medlemmenes innflytelse. Samlet sett førte dette til at LO Stas forhandlingsutvalg enstemmig vendte tommelen ned, konstaterer Rønoldtangen.

Oppgjøret går nå til mekling, med sannsynlig utløp den 25. mai ved midnatt.

Kontaktpersoner for ytterligere kommentarer:
 

Leder i LO Stat, Tone Rønoldtangen. Telefon: 930 05 183

Informasjonssjef Stein Syrstad. Telefon:  906 89 882